1. Ik heb misschien niet alles in het leven in de hand, maar wel veel.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

2. In tijden van onzekerheid verwacht ik er altijd het beste van.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

3. Ik durf de confrontatie met moeilijke situaties en mensen aan te gaan.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

4. Als er iets misgaat dan, heb ik ook oog voor wat er wél goed gaat.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

5. Ik zet door, ook als iets niet meteen lukt of moeilijk is.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

6. Veranderingen, ook minder leuke, bezie ik als uitdagingen.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

7. Als ik maar genoeg mijn best doe kan ik mijn doelen bereiken.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

8. Van tegenslagen bezie ik ook de voordelen en kansen die ze met zich meebrengen.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

9. Ik heb het gevoel zelf te kunnen bepalen hoe mijn leven loopt.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

10. De moeilijke tijden in mijn leven hebben me als mens verrijkt.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens