Algemene voorwaarden van Euroforum B.V. gevestigd te Eindhoven

Het Secretary Management Institute (SMI) is onderdeel van Euroforum B.V. daar waar Euroforum staat lees Secretary Management Institute.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17075223.

Het document is hier te downloaden: ALGEMENE VOORWAARDEN EUROFORUM (PDF)