Test: Hoe oefen jij invloed uit?

Volgens psycholoog Robert Cialdini zijn er 6 manieren waarop je invloed uit kan oefenen, 6 zogenaamde beïnvloedingswapens. In deze test komen 3 van deze beïnvloedingswapens aan bod. Welke zet jij het meest vaak in om invloed uit te oefenen?
Geef achter elke stelling aan in hoeverre je het ermee eens bent. Ga af op je gevoel en denk niet te lang na.


 

 

1. Ik beschik over interessante, up-to-date kennis over de organisatie.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

2. Ik doe vaak iets extra's voor de mensen op mijn werk.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

3. Ik geef geregeld complimentjes aan de mensen waar ik mee samenwerk.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

4. Ik onderhoud nauwe contacten met invloedrijke mensen in de organisatie.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

5. Ik kan, in de organisatie, rekenen op veel goodwill.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

6. Ik toon interesse in hoe het met de mensen op mijn werk gaat.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

7. Ik doe geregeld werkzaamheden voor mensen hoog in de organisatie.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

8. Ik bied in de organisatie mijn hulp aan, vaak al voor men om mijn hulp heeft gevraagd.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

9. Met bijna iedereen op mijn werk kan ik goed opschieten.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

10. Ik ben betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

11. Ik geef de mensen op mijn werk graag het gevoel dat ze bij mij terecht kunnen.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

12. Ik weet de mensen waar ik mee samenwerk vaak aan het lachen te krijgen.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens