Opleiding Bestuurssecretaresse bij gemeenten en provincies

Versterk jezelf door relevante kennis en vaardigheden

 • Krijg de juiste inzichten in de publieke sector om je werk optimaal uit te voeren
 • Scherp je vaardigheden aan: notuleren, effectief beïnvloeden en digitaal werken
 • Verstevig je positie binnen het complexe bestuurlijke speelveld
 • Weet hoe je efficiënt handelt in allerlei (urgente) situaties en bijbehorende risico's
 • Door kennis over de ambtelijke organisatie ondersteun je sterker
 • Focus op inhoudelijke bestuurskennis? Opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse

Deze drie leerdoelen staan centraal tijdens de opleiding Bestuurssecretaresse

Werk je als managementondersteuner bij een gemeentelijke organisatie of de provincie? En merk je dat je inhoudelijke kennis en alledaagse vaardigheden mist om je werk optimaal uit te voeren? Tijdens deze 4-daagse opleiding Bestuurssecretaresse krijg je de juiste waardevolle inzichten en kennis van onze ervaren docenten en wissel je ervaring uit met vakgenoten.

1. Inzicht in de publieke sector

Als managementondersteuner binnen een politiek-bestuurlijke omgeving bevind je je in een spanningsveld van interesses, verwachtingen, eisen en belangen van burgers, politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Meer inzicht in de achtergrond van dit spanningsveld helpt je verder.

2. Vergroot je praktische kennis en vaardigheden

Als je verder in je loopbaan als ondersteuner wil komen, wil je ook weten met welke notulen je de juiste tone of voice bereikt. Je wil digitaal denken en oplossingen aandragen als adviseur en aanjager richting collega’s en het management.

3. Versterk je positie binnen het speelveld

Je communiceert met veel verschillende partijen: burgers, collega’s en leidinggevenden maar ook de burgemeester en raadsleden. Voor een managementondersteuner in de publieke sector is het belangrijk maar lastig om je positie te bepalen binnen het speelveld met een complexe bestuurlijke context. Je ontwikkelt gespreksvaardigheden en een proactieve houding.

Bekijk het volledige programma... 

 

In 4 dagen vergroot je jouw inhoudelijke kennis en inzicht in:

 • Hoe de ambtelijke organisatie in elkaar zit: wat is de plaats van de gemeente en provincie in het staatsstelsel?
 • De politiek-bestuurlijke verhoudingen en ben je in staat om de urgentie van situaties en de daarbij behorende risico’s in te schatten en daarnaar te handelen in termen van prioriteit en efficiency
 • Het digitale werken
 • Notuleren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Effectief beïnvloeden

Tip: wil je alle informatie in één handig overzicht? Download de brochure...

 

Inclusief certificaat en studiepunten voor het SMI Degree

Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat van Secretary Management Institute. Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat daarnaast met 8 studiepunten.

Bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree. Bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree en bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree. Met deze certificaten maak jij jouw ervaring zichtbaar: erg interessant voor jouw organisatie en CV! Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree

 

Zo overtuig je jouw manager

Twijfel je of jouw manager wel goedkeuring kan/wil geven voor deze opleiding? Misschien denk je dat er geen budget (meer) beschikbaar is? Of vraag je je af of jouw opleidingsbehoefte wel groot genoeg is? Hierover kunnen we heel duidelijk zijn: dat zijn aannames die je nu tegenhouden. Je bekijkt deze opleiding niet voor niets: jij wilt jezelf ontwikkelen, dus ga ervoor!

Wij helpen je om de drempel richting jouw manager weg te nemen. In dit blog geven we je 10 tips waarmee je je goed voorbereidt op het gesprek met jouw manager. Ook maak je jouw persoonlijke opleidingsvoorstel. Jouw manager móet daarna wel overtuigd zijn.

Programma van de opleiding Bestuurssecretaresse

 

Dag 1 & 2 (Klassikaal)

De ambtelijk organisatie

In deze module leer je hoe de ambtelijke organisatie eruit ziet en wat de rollen en taken zijn van de betrokken. Ook het spanningsveld tussen ambtenaar en politicus komt uitgebreid aan bod. Daarnaast bespreken we actualiteiten zoals de omgevingswet, WOO en zaakgericht werken. Zo ondersteun je jouw manager beter op alle fronten.

Samenwerken op afstand

De ambtelijke organisatie

 • Organisatiestructuur van de gemeente, provincie en het rijk.
  • Wat zijn de rollen en taken van de betrokkenen?
  • Wie heeft er zeggenschap?
 • Recente ontwikkelingen in het binnenlands bestuur
 • Het proces van besluitvorming bij de gemeenteraad
 • Begrotingscyclus: waar bestaat dit uit en hoe wordt dit opgesteld?
 • Het belang van burgerparticipatie
 • Belangen van de verschillende stakeholders
 • Inleiding Algemene Wet Bestuursrecht

Politiek bestuurlijke sensitiviteit

 • Spanningsveld tussen de ambtenaar en de politicus: hoe liggen de verhoudingen?

Actualiteiten

Omgevingswet

 • Hoe is deze wet tot stand gekomen?
 • Overgang huidige wet- en regelgeving naar de nieuwe situatie
 • Opbouw van de wet
 • De 6 kerninstrumenten van de omgevingswet
 • Participatie omgevingswet

Archiveren

 • Van WOB naar WOO
 • Aan welke eisen moet goede archivering voldoen?
 • Hoe ziet de gegevensopslag van morgen eruit?

Zaakgericht werken voor de overheid

 • Het belang van zaakgericht werken
 • Hoe geef je invulling aan de landelijke strategie voor het realiseren van een digitale overheid?
 • Voorbeelden van overheidsinstanties die al zaakgericht werken

Gegeven door: Guus Koemans


Dag 3 (Interactieve online sessie)

Notuleren

Nu je inhoudelijke kennis hebt opgedaan, gaan we verder met een belangrijke vaardigheid die je in jouw werk tegenkomt: notuleren. Wat is jouw rol hierin en hoe bereik je de juiste tone of voice op bestuurlijk niveau? Word expert in notuleren op bestuurlijk niveau.

Gegeven door: Ellis Buis


Dag 4 (Interactieve online sessie)

Digitale vaardigheden

Tijdens deze module leer je digitaal denken en digitale oplossingen aandragen zodat je aanjager en adviseur bent richting jouw collega’s en het management.

 • Ondersteunen op afstand
 • Hoe blijf je bij?
 • Werken met MS Teams
  • Meest gebruikte tools
  • Recente ontwikkelingen
  • Tips & tricks
 • Hoe om te gaan met veranderingen door digitalisering?

Gegeven door: Sicco de Ree


Dag 5 (Klassikaal)

Communicatieve vaardigheden

In je werk communiceer je met veel verschillende partijen: burgers, collega’s en leidinggevenden, maar bijvoorbeeld ook burgemeesters en raadsleden. Om je goed staande te kunnen houden in deze omgeving zijn goede communicatieve vaardigheden en opkomen voor jezelf een must.

Communicatie

 • Communicatie richting de verschillende stakeholders
 • Zelfverzekerd het gesprek ingaan
 • Overtuigingskracht
 • Efficiënt overleggen met (digitale) teams

Proactieve houding

 • Tips voor een proactieve houding
 • Wat kun je doen om zaken positief te beïnvloeden?
 • Hoe krijg je innovaties erdoor?
 • Signaleren van zaken die binnen je team spelen
 • Zelf de regie pakken

Assertiviteit

 • Het aangeven van jouw grenzen
  • Leren ‘nee’ te zeggen
 • Duidelijk aangeven wat je wilt en bedoelt
 • Krijg meer voor elkaar en kom op voor jezelf
 • Besluiten durven te nemen

Gegeven door: Sicco de Ree

 

Jouw docenten:

 

Guus Koemans

Guus is ervaren docent ondernemerschap in het hoger onderwijs. Daarnaast is hij onafhankelijk adviseur, interim- & projectmanager en coach voor ondernemers en bestuurders. Over corporate governance put hij uit zijn kennis en ervaringen met commissarissen en toezichthouders. Zowel in de profit als de non-profit sector. In de rol van mede-bestuurder, in de rol van adviseur en vanuit zijn eigen functioneren als toezichthouder. In de afgelopen 20 jaar ondersteunde en professionaliseerde hij talrijke grote en kleine organisaties. Ondernemingen waar je het vak kan proeven, helpt hij om nieuwe resultaten te boeken en belangrijke veranderingen door te voeren. Bij vraagstukken die er toe doen. Waar passie en vakmanschap verbonden worden met resultaat.

Sicco de Ree

Inspireren, motiveren, enthousiasmeren en servicegericht denken zijn kreten die perfect bij Sicco passen. Zijn specialisatie ligt op de toekomst van werk en dan in het bijzonder voor het secretariële vak. Hij verzorgt veel trainingen voor secretaresses. Nut en noodzaak moeten altijd centraal staan en duidelijk zijn. Daarnaast willen secretaresses graag praktische handvatten. ‘Aan de slag’ in plaats van alleen ‘weten’. Deze balans is altijd terug te vinden.

 

Ellis Buis

‘Notuleren op strategische niveau is een vak apart. Voor complexe vergaderingen is een scherp analytisch vermogen, concentratie en een goede beheersing van het Nederlands nodig.’ Ellis Buis, notuleerexpert, heeft heel wat vergaderingen en besprekingen genotuleerd. Dat leidde tot een van de best verkochte boeken op notuleergebied: ‘Noteer jij dit even? Efficiënt notuleren en gespreksverslagen maken’.

Algemene informatie over de opleiding Bestuurssecretaresse

 

Data

Start oktober 2022:
4 oktober, 8 november en 13 december 2022 | La Vie, Utrecht: 9.30 - 17.00 uur (ontvangst om 9.00 uur)
15 november (13.00 - 17.00 uur) & 29 november (9:30 - 13:30 uur) 2022 | Interactieve online Zoom sessies

Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding, maar komen bovenstaande data je niet goed uit? Neem contact op met onze opleidingsadviseur Marjan voor alternatieve data of een andere opleiding: 040 - 2 974 947.

 

Locatie van de klassikale lessen

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving en bereikbaarheid

 

Jouw investering

De investering voor de 4-daagse opleiding Bestuurssecretaresse bij Gemeenten en Provincies bedraagt € 3.099,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch op de klassikale lesdagen en toegang tot de online leeromgeving.

 

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Bestuurssecretaresse bij gemeenten en provincies online leeromgeving

Deze opleiding is op HBO-niveau

De opleiding Bestuurssecretaresse is op HBO-niveau. Dit houdt onder andere in dat je zelfstandig werkt, proactief bent, om kunt gaan met veranderingen en ideeën aandraagt. Van je manager krijg je aanwijzingen en hij/zij mag erop vertrouwen dat je dit op tijd aanpakt en hem/haar tussentijds informeert over de stand van zaken. Je werkt niet voor je manager, maar meer met je manager. Lees meer over het verschil tussen MBO, HBO, en HBO+ in een secretaressefunctie.

Deze secretaresse opleiding is dus een krachtige manier om het HBO-niveau te bereiken (of stevig vast te houden). Het certificaat is jouw bewijs.

 

Extra: spaar 8 studiepunten voor een SMI Degree

Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat ook nog met 8 studiepunten waarmee je spaart voor het waardevolle SMI Degree:

 • bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree;
 • bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree;
 • bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree.

Het SMI Degree sluit perfect aan bij jouw huidige rol als assistant, omdat je laat je zien dat je continu investeert in jezelf en jouw ontwikkeling. Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree

SMI Assistant Degree

Incompany training

Onze maatschappij verandert snel. Dit heeft grote invloed op jouw rol en die van jouw collega's: jullie zijn management assistent 3.0 geworden. Klopt het dat jij en jouw collega's allemaal grote behoefte hebben aan deze opleiding? Logisch! Een incompany training is dé oplossing. Wij denken graag met je mee, zodat jullie gezamenlijke leerdoelen gerealiseerd worden. In overleg bepalen we een datum en locatie die voor jullie ideaal zijn. Al vele bedrijven gingen je voor!

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie (herkenbaarheid)
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Lean organisatie? We onderzoeken jullie verbeterpunten voor een zelfsturend secretariaat
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met

marjan.muller@secretary.nl Incompany Advies

Marjan Muller
Adviseur Incompany Trainingen
Email: marjan.muller@secretary.nl
Telefoon: 040 - 2 974 947 / Mobiel: 06 - 10 352 606

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Bestuurssecretaresse bij gemeenten en provincies inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Bestuurssecretaresse bij gemeenten en provincies start op Start 4 oktober 2022 in La Vie Utrecht & Online!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse op HBO-niveau

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €3099,- excl. btw
Datum: Start 4 oktober 2022
Studiepunten: 8
Locatie: La Vie Utrecht & Online

Tip: opleidingsadvies

Wil je persoonlijk advies over welke opleiding het best bij je past? Bel of mail Marjan Muller:

Visit link 040 - 2 974 947 / 06 - 10 352 606

Chat direct met mij

Zomeractie 2022

Vergroot je kracht

Krijg een boost van diverse praktische powerlezingen in de Jaarbeurs.
Met € 100,- collegakorting p.p.

Assistant Power Class 2022

Incompany training

Deze training op maat voor jouw team of organisatie? Bel of mail:

Visit link 040 - 2 974 947 / 06 - 10 352 606

Marjan Muller

Lees meer over incompany