Opleiding Corporate Governance voor de assistant

Versterk jouw adviesrol richting verschillende besturen

 • Ondersteun CvB, RvC en andere besturen optimaal
 • Weet hoe je omgaat met je spagaatrol op corporate niveau
 • Verstrek de juiste informatie zodat efficiënt besluiten genomen worden
 • Ethische dilemma's, vakjargon en wet- en regelgeving
 • Zeer praktische opleiding; maak de vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk
 • Lees ook: Corporate governance, een opleiding die je aan het denken zet

Corporate Governance: versterk jouw adviesrol richting verschillende besturen

Werken voor verschillende besturen met verschillende belangen vraagt gedegen inzicht in Corporate Governance. Het is belangrijk dat jij de onderlinge verhoudingen kent, weet hoe je omgaat met ethiek, wet- en regelgeving en naar wie je op welk moment het beste kan luisteren.

De opleiding gaat een stapje verder; het is een stevig traject om jou te helpen in jouw professionaliteit als adviseur van bestuurder, bestuurssecretaris of Raad van Toezicht. Jouw professionele vaardigheden worden sterk ontwikkeld.

Doel van de opleiding Corporate Governance: versterk jouw adviesrol richting de verschillende besturen. Je kent de onderlinge verhoudingen en weet wat jouw rol daarin is. Je zit beter in ‘het spel’. Je praat mee op corporate niveau en je past de wet- en regelgeving in de juiste context toe. Jouw tijdens de opleiding opgedane kennis wordt omgezet in direct handelen.

Bekijk het programma

 

De opleiding Corporate Governance is opgebouwd uit 5 pijlers:

 • Kennisverdieping: de theorie is afgeleid uit het boek: Grondslagen van Corporate Governance.
 • Praktijk: hoe werkt het in jouw organisatie?
 • Opgenomen interview met expert/ervaringsdeskundige: inclusief hun kijk op de relatie naar jouw rol/vakmanschap als ondersteuner
 • Cases: wat is jouw rol in corporate governance
 • Dilemma’s: aanpak, spel & ethiek (blog: Die enorme toeslagenaffaire: hoe blijf je overeind als bestuurssecretaresse?)

Door de 5 pijlers is er een goede balans tussen stevige kennis en je eigen praktijk. Naast inhoud is er voldoende ruimte voor het inbrengen van jouw eigen cases en dilemma’s als ondersteuner. Je leert elke lesdag van elkaar met deze voorbeelden uit de eigen praktijk. Na iedere lesdag ga je het geleerde toepassen in de praktijk.

Tip: wil je alle informatie in één handig overzicht? Download de brochure (in pdf)

 

Is deze opleiding iets voor jou?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor senior ondersteuners die vanuit hun rol richting College van Bestuur, Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen en andere besturen regelmatig met Corporate Governance te maken hebben.

Je wilt je kennis en inzicht op dit gebied vergroten. En daarbij de vertaalslag naar je eigen praktijk maken. Je wilt je professionaliseren in je functie en nog steviger in je schoenen staan doordat je weet waarover je praat.

Cursist over de opleiding: 'Leuk, interessant, boeiend en verfrissend. Het belangrijkste leermoment is dat het allemaal niet zo saai en stoffig is als ik had gedacht.' Lees meer reviews

Wil je weten of de opleiding interessant is voor jou? Twijfel je of het niveau aansluit bij jouw ervaring? Neem contact op met onze opleidingsadviseur Marjan Muller, telefoon 040-2 974 947 of e-mail: opleidingsadvies@secretary.nl.

 

Inclusief diploma en studiepunten voor het SMI Degree

Aan het einde van de opleiding ontvang je het Diploma Corporate Governance van Secretary Management Institute. Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat daarnaast met 10 studiepunten.

Bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree. Bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree en bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree. Met ieder van deze diploma's maak jij jouw ervaring zichtbaar: erg interessant voor jouw organisatie en CV! Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree

 

Zo overtuig je jouw manager!

Twijfel je of jouw manager wel goedkeuring kan/wil geven voor deze opleiding? Misschien denk je dat er geen budget (meer) beschikbaar is? Of vraag je je af of jouw opleidingsbehoefte wel groot genoeg is? Hierover kunnen we heel duidelijk zijn: dat zijn aannames die je nu tegenhouden. Je bekijkt deze opleiding niet voor niets: jij wilt jezelf ontwikkelen, dus ga ervoor!

Wij helpen je om de drempel richting jouw manager weg te nemen. In dit blog geven we je 10 tips waarmee je je goed voorbereidt op het gesprek met jouw manager. Ook maak je jouw persoonlijke opleidingsvoorstel. Jouw manager móet daarna wel overtuigd zijn! 

Programma van de opleiding Corporate Governance

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst vanaf 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Grondbeginselen van Corporate Governance

Deze dag staat centraal wat Corporate Governance is, waar het vandaan komt en wat we zien in de prakijk.

Daarnaast krijg je inzicht in jouw professionele rollen als ondersteuner van corporate governance.

Belangrijke begrippen van corporate governance

 • De historische achtergrond van corporate governance
 • Het complete systeem van corporate governance
 • De Nederlandse code Tabaksblat
 • Internationale ontwikkelingen

Persoonlijke ontwikkeling

 • Je eigen leerdoelen
 • Welk signatuur wil jij (verder) ontwikkelen?

Afspraken over ieders inbreng aan de opleiding


Dag 2 (klasikaal) en 3 (interactieve online sessie)

Belangrijke partijen

Deze dagen staan de belangrijkste partijen centraal. Wat zijn hun taken en bevoegdheden, hoe zijn de onderlinge verhoudingen en hoe ga je zorgvuldig om met deze partijen.

Belangrijke partijen van corporate governance

 • Raad van Bestuur
  • Basisregels en wettelijke taken
 • Raad van commissarissen
  • Taken en bevoegdheden
 • Aandeelhouders
  • Hun macht, rechten en bevoegdheden
 • Werknemers en medezeggenschap
  • Rechten van werknemers in Nederland
 • Corporate governance en de rol van de accountant
 • Toezicht houders en hun rol in verschillende landen

Tip: Download de brochure (dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)


Dag 4 (interactieve online sessie)

Specifieke situaties

Deze dag staan fusies & overnames en fraude centraal.

Specifieke situaties in corporate governance

 • Fusies en overnames: beschermingsconstructies en besturen in overnamesituaties
 • Fraude: de klokkenluidersregeling en de interne gedragscode

Dag 5

Brede context van Corporate Governance

Deze dag gaat over de brede context van Corporate Governance. De thematieken; goed bestuur, maatschappelijk verantwoord ondernemen en Governance bij de (semi-) overheid komen aan bod. Daarnaast krijg je handvatten hoe nu verder na de opleiding in de praktijk.

De bredere context van Corporate Governance

 • Goed bestuur in het MKB
 • Een actueel thema: maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Governance bij de (semi-)overheid

Persoonlijke leerdoelen
(Door-)ontwikkelen van je persoonlijke signatuur


Naast de theorie leer je elke lesdag van elkaar met voorbeelden uit de eigen praktijk, casebespreking en jouw dilemma’s als ondersteuner. Na iedere lesdag ga je het geleerde toepassen in de praktijk.

Jouw docent:

 

Guus Koemans

Guus is ervaren docent ondernemerschap in het hoger onderwijs. Daarnaast is hij onafhankelijk adviseur, interim- & projectmanager en coach voor ondernemers en bestuurders. Over corporate governance put hij uit zijn kennis en ervaringen met commissarissen en toezichthouders. Zowel in de profit als de non-profit sector. In de rol van mede-bestuurder, in de rol van adviseur en vanuit zijn eigen functioneren als toezichthouder. In de afgelopen 20 jaar ondersteunde en professionaliseerde hij talrijke grote en kleine organisaties. Ondernemingen waar je het vak kan proeven, helpt hij om nieuwe resultaten te boeken en belangrijke veranderingen door te voeren. Bij vraagstukken die er toe doen. Waar passie en vakmanschap verbonden worden met resultaat.

Algemene informatie over de opleiding Corporate Governance

 

Data

Start september 2021:
27 september, 11 okotober en 29 november 2022 | La Vie, Utrecht: 9.30 - 17.00 uur (ontvangst om 9.00 uur)
1 en 15 november 2022 | Interactieve online Zoom sessies: 9.30 - 17.00 uur

Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding, maar komen bovenstaande data je niet goed uit? Neem contact op met onze opleidingsadviseur Marjan voor alternatieve data of een andere opleiding: 040 - 2 974 947.

 

Locatie van de klassikale lessen

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving en bereikbaarheid

 

Jouw investering

De investering voor de 5-daagse opleiding Corporate Governance bedraagt € 3.699,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch op de klassikale lesdagen en toegang tot de online leeromgeving.

 

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Corporate Governance voor de assistant online leeromgeving

Wat deelnemers zeggen over de opleiding Corporate Governance

 

 • 'Door de theorie vallen veel zaken waar we in de praktijk mee te maken hebben op zijn plaats. Vooral de samenhang van deze zaken wordt goed in beeld gebracht. Daarnaast is de opleiding zeer inspirerend omdat we echt handvatten krijgen om zaken in de praktijk te brengen en te professionaliseren. Je kunt er gelijk iets mee doen! De hands-on mentaliteit van de directiesecretaresse wordt hierdoor op een positieve wijze gevoed.'
 • 'Het geeft me net het steuntje in de rug dat ik de rol die ik zou willen nemen ook best mag nemen.'
 • 'Er is genoeg ruimte om met vakgenoten, die vaak een eenzame plek in hun organisatie hebben, ervaringen uit te wisselen, te sparren en elkaar uit te dagen. De manier waarop Guus dit prikkelt èn ondersteunt, vind ik echt subliem. Er zit sowieso veel variatie in de les. Het maakt dat ik met plezier naar de les ga terwijl ik bij het aanmelden dacht dat het een zeer 'stoffige' cursus zou zijn. Verre van dat dus.'
 • 'Het was een informatieve, nuttige en waardevolle opleiding. Zeer aan te bevelen. Gezien het kleine aantal deelnemers kon men binnen een 'veilige' omgeving gegevens uitwisselen. We hadden een prettige en competente docent. Prima opleiding.'
 • 'Interessant en energiek.'
 • ’Deze eerste kennismaking met SMI en de opleiding waren boven verwachting. De toepassingsmogelijkheden en de terugkoppeling met de praktijk zowel naar het eigen bedrijf als de kennismaking met de overige bedrijven heb ik zeer gewaardeerd.’
 • 'Helder, duidelijk, aanvullend en onderbouwend.'
 • 'Een goede combinatie van kennis opdoen over de Governance Code en leren van elkaar.'
 • ’Leuk, interessant, boeiend en verfrissend. Guus neemt me op een leuke manier mee. Het belangrijkste leermoment is dat het allemaal niet zo saai en stoffig is als ik had gedacht.’
 • 'Met veel plezier en enthousiasme ben ik alle lesdagen naar Utrecht vertrokken. Ondanks dat het taaie stof is, werden de lessen op een leuke manier gebracht door docent Guus Koemans. Theorie en praktijk werden afgewisseld met actie en interactie. Leuk, leerzaam, interessant en zeer herkenbaar en meteen toepasbaar in de werksituatie van iedereen.'
 • 'Geeft veel inzicht in onderwerpen die binnen de organisatie spelen.'
 • 'Sluit goed aan bij mijn praktijk.'

Diploma Corporate Governance voor de directie secretaresse en management assistent

Het secretaressevak is een kwestie van life-long learning, door opleiding én praktijkervaring. Het vereiste niveau is zoveel hoger dan jaren geleden. Een secretaresse diploma toont jouw ervaring aan en laat zien dat jij je ontwikkelt. En dat is erg interessant voor de organisatie waar jij werkt én voor je CV! Lees meer over het belang van een secretaresse diploma

Als je voldoet aan de aanwezigheidsnorm (80%) en je inzet is optimaal, ontvang je aan het einde van deze opleiding het diploma Corporate Governance van Secretary Management Institute.

 

HBO-niveau

De opleiding Corporate Governance voor de directie secretaresse en management assistent is op HBO-niveau. Dit houdt onder andere in dat je zelfstandig werkt, proactief bent, om kunt gaan met veranderingen en ideeën aandraagt. Van je manager krijg je aanwijzingen en hij/zij mag erop vertrouwen dat je dit op tijd aanpakt en hem/haar tussentijds informeert over de stand van zaken. Je werkt niet voor je manager, maar meer met je manager. Lees meer over het verschil tussen MBO, HBO, en HBO+ in een secretaressefunctie.

Deze secretaresse opleiding is dus een krachtige manier om het HBO-niveau te bereiken (of stevig vast te houden). Bovenstaand diploma is jouw bewijs.

 

Extra: spaar 10 studiepunten voor een SMI Degree

Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat ook nog met 10 studiepunten waarmee je spaart voor het waardevolle SMI Degree:

 • bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree;
 • bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree;
 • bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree.

Het SMI Degree sluit perfect aan bij jouw huidige rol als assistant, omdat je laat je zien dat je continu investeert in jezelf en jouw ontwikkeling. Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree

SMI Assistant Degree

Incompany training

Onze maatschappij verandert snel. Dit heeft grote invloed op jouw rol en die van jouw collega's: jullie zijn management assistent 3.0 geworden. Klopt het dat jij en jouw collega's allemaal grote behoefte hebben aan deze opleiding? Logisch! Een incompany training is dé oplossing. Wij denken graag met je mee, zodat jullie gezamenlijke leerdoelen gerealiseerd worden. In overleg bepalen we een datum en locatie die voor jullie ideaal zijn. Al vele bedrijven gingen je voor!

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie (herkenbaarheid)
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Lean organisatie? We onderzoeken jullie verbeterpunten voor een zelfsturend secretariaat
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met

marjan.muller@secretary.nl Incompany Advies

Marjan Muller
Adviseur Incompany Trainingen
Email: marjan.muller@secretary.nl
Telefoon: 040 - 2 974 947 / Mobiel: 06 - 10 352 606

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Corporate Governance voor de assistant inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Corporate Governance voor de assistant start op Start 27 september 2022 in La Vie Utrecht & online!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Opleiding Corporate Governance voor de assistant - HBO-niveau

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3699,- excl. btw
Datum: Start 27 september 2022
Beoordeling (10):
8,4 / 10
Studiepunten: 10
Locatie: La Vie Utrecht & online

Tip: opleidingsadvies

Wil je persoonlijk advies over welke opleiding het best bij je past? Bel of mail Marjan Muller:

Visit link 040 - 2 974 947 / 06 - 10 352 606

Chat direct met mij

Zomeractie 2022

Vergroot je kracht

Krijg een boost van diverse praktische powerlezingen in de Jaarbeurs.
Met € 100,- collegakorting p.p.

Assistant Power Class 2022

Incompany training

Deze training op maat voor jouw team of organisatie? Bel of mail:

Visit link 040 - 2 974 947 / 06 - 10 352 606

Marjan Muller

Lees meer over incompany