1. Ik communiceer naar mensen wat moet gebeuren voor een bepaalde deadline en verwacht dat zij bepalen hoe ze het werk uitvoeren.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

2. Ik selecteer mijn leveranciers op hun vermogen om op tijd en binnen budget te leveren.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

3. Ik maak een decompositie en gebruik deze voor het managen en op tijd leveren van het (project)resultaat.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

4. Als een project start, onderhandel ik met de opdrachtgever over de op te leveren resultaten.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

5. Projectteams zijn tijdelijk, dus maak ik mij niet te druk over de verschillende persoonlijkheden. Ik selecteer mijn collega teamleden op basis van de vakbekwaamheden die ik nodig heb.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

6. Voor de start van een project leg ik vast waarom wat moet worden gerealiseerd en aan welke eisen dit moet voldoen en ligt er een plan voor uitvoering van de eerste fase.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

7. Ik overweeg verschillende kostencalculaties bij het opstellen van mijn projectbudgetplan.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

8. Ik geef duidelijk aan wat ik van het projectteam verwacht en ik manage hun individuele en collectieve bijdragen.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

9. Als een project achter op schema raakt, dan zoek ik eerder met mijn team naar een oplossing, dan het iemand aan te rekenen.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

10. Ik onderken zo veel mogelijk risico’s als ik kan en ontwikkel een plan om ieder risico (klein of groot) te beheersen of te verminderen.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

11. Omdat er zoveel zaken in projecten zijn die vaak veranderen, laat ik het plan zichzelf organisch ontwikkelen, om maximaal flexibel te zijn.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

12. Ik gebruik de eisen van de klant of stakeholders als belangrijkste meetinstrument voor de projectkwaliteit.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

13. Ik monitor en herzie regelmatig de belangrijkste projectrisico’s gedurende het verloop van het project.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

14. Ik geef mensen een deadline voor het opleveren van hun (deel)resultaten en ik verwacht dat zij zelf het initiatief nemen tot afstemming met anderen als dat nodig is.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

15. Ik informeer regelmatig alle belanghebbenden door het houden van overleggen en het distribueren van voortgangsrapporten, wijzigingen en andere projectdocumenten.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

16. Ik specificeer nauwkeurig wat de belanghebbenden nodig hebben en verwachten van het project en ik gebruik deze informatie om de projectscope vast te stellen en te bewaken.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

17. Het opstellen van een kostenbegroting is meer een kunst dan een wetenschap, daarom neem ik extra budget op in de hoop dat ik aan het eind geld overhoud.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

18. Ik presenteer de projectstatusrapportage op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier om aan de informatiebehoefte van belanghebbenden te voldoen.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

19. Het op tijd en binnen budget leveren zijn voor mij het meest belangrijk.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens

20. Wanneer ik goederen of diensten inkoop, kies ik vaak voor leveranciers waarmee ik of mijn organisatie een relatie heeft.

Helemaal oneens Oneens Gemiddeld Eens Helemaal eens