Opleiding Praktisch projectmanagement voor de assistent

Bewijs je toegevoegde waarde als projectondersteuner

 • Proactief, probleemoplossend én persoonlijk
 • Ken de methoden & technieken en scherp jouw vaardigheden als projectassistent aan
 • Leer focus houden en communiceer effectief met alle betrokkenen.
 • Draag constructief bij aan het slagen van het project
 • Leer zelfstandig projecten op te zetten en beheersen
 • Inclusief boek: Beter in projectmatig werken 

Lees ook: 6 tips voor succesvol projectmanagement

Word nog sterker in jouw rol als projectassistent

Werk je in projecten of ga je in projecten werken? Tijdens een project werk je intensief samen met de projectleider en de projectleden. Aan jou de taak om alles in goede banen te leiden! Daarnaast ben jij de ogen en oren van de projectleider. Belangrijk hierbij is dat jij vooruitkijkt, het team sturing geeft en zorgt dat ze gefocust blijven.

Bekijk het volledige programma

 

Vul jouw vaardighedentoolbox

Een gestructureerde en praktische aanpak is noodzakelijk om het project te laten slagen. Tijdens deze opleiding leer je hoe je (zelfstandig) projecten opzet en beheerst. Voor jou ligt ook een mooie rol weggelegd in het optimaliseren van de communicatie in het projectteam en met de projectleider. Je doet dus niet alleen vakinhoudelijke kennis op, maar je werkt ook intensief aan je persoonlijke vaardigheden.

 

Resultaat van de opleiding Praktisch projectmanagement

 • Je denkt en werkt resultaatgericht
 • Je kent een project van A tot Z
 • Je formuleert doelstellingen en resultaten
 • Je werkt met een projectplan en weet wat dit inhoudt
 • Je communiceert effectief met alle betrokkenen

Download de brochure in PDF (tip: dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)

 

De vijf pijlers van deze opleiding zijn:

 • Het project voorbereiden
 • Het project samen opzetten
 • Plannen, organiseren én samenwerken
 • Het project managen met de projectleider
 • Het project afsluiten en evalueren 

Is deze opleiding iets voor jou?

Deze opleiding is ontwikkeld voor managementondersteuners die (gaan) werken als projectassistent. Je hebt affiniteit met organiseren en initiatief nemen en je wordt de rechterhand of adviseur van de projectleider. Om projecten professioneel te coördineren, wil je praktische handvatten krijgen om op de werkvloer direct toe te passen. Daarnaast wil je bijbehorende vaardigheden ontwikkelen om jouw rol als projectassistent optimaal uit te oefenen.

Wil je weten of de opleiding interessant is voor je? Twijfel je of het niveau aansluit bij jouw ervaring? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs Marjan Muller en Nicole Vonk op 040 - 2 979 951. Zij geven je geheel vrijblijvend advies!

 

Inclusief boek: Beter in projectmatig werken

Tijdens de opleiding neem je deel aan discussies over toepassing van de opgedane kennis in de eigen werksituatie. Je oefent met situaties die jij zelf inbrengt en je maakt huiswerkopdrachten.

 

Zo overtuig je jouw manager!

Twijfel je of jouw manager wel goedkeuring kan/wil geven voor deze opleiding? Misschien denk je dat er geen budget (meer) beschikbaar is? Of vraag je je af of jouw opleidingsbehoefte wel groot genoeg is? Hierover kunnen we heel duidelijk zijn: dat zijn aannames die je nu tegenhouden. Je bekijkt deze opleiding niet voor niets: jij wilt jezelf ontwikkelen, dus ga ervoor!

Wij helpen je om de drempel richting jouw manager weg te nemen. In dit blog geven we je 10 tips waarmee je je goed voorbereidt op het gesprek met jouw manager. Ook maak je jouw persoonlijke opleidingsvoorstel. Jouw manager móet daarna wel overtuigd zijn! 

Programma van de Opleiding Praktisch projectmanagement

Alle dagen starten om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Dag 1

Het project voorbereiden

Voordat een project start, moet eerst worden bepaald wat het beoogde doel is. De oorzaak van het mislukken van veel projecten vindt zijn oorsprong in een slechte voorbereiding (bijv. een onduidelijke visie of het ontbreken van een flexibele aanpak).

Vakinhoudelijke kennis

Het project voorbereiden; eerst denken, dan doen

 • Kenmerken van een project en projectmatig werken
 • Kies de juiste werkvorm: routinematig, improviserend of projectmatig werken
 • Opbouw en rol van het projectplan: wat moet je precies vastleggen?
 • Formuleren van opdracht-, doel- en resultaatomschrijvingen: SMART & scherp
 • Scope en afbakenen van de opdracht: wat doen we wel en wat niet?
 • Van ideeën en wensen naar het opstellen van eisen en beperkingen

Persoonlijke ontwikkeling

Resultaatgericht samenwerken

 • Focus je op het doel, denk en handel resultaatgericht
 • Communiceren met de opdrachtgever: stel de juiste vragen en vraag door
 • Organiseren workshop projectstart-up: draagvlak creëren

Dag 2

Het project samen opzetten

De wijze waarop een project wordt uitgevoerd is o.a. afhankelijk van het soort project, de organisatie, projectmanagementmethode, snelheid, complexiteit en nieuwigheid. Welke aanpak biedt jou de grootste kans op succes?

Vakinhoudelijke kennis

Het plannen van het object

 • Factoren voor het slagen en falen van een project
 • Risico’s en kansen zien en maatregelen nemen
 • Welke projectaanpak kies je? (bijv. waterval, Agile/Scrum)
 • Hoe structuur je het project? In welke fases deel je het project in?

Persoonlijke ontwikkeling

Effectief communiceren

 • Analyseren en betrekken van de belanghebbenden: wat is hun invloed en macht en hoe staan ze tegenover het project?
 • Opstellen van een communicatieplan: leer de 7 W’s kennen
 • Effectieve interactie, feedback geven en ontvangen

Tip: Download de brochure (dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)


Dag 3

Plannen, organiseren én samenwerken

Om een project succesvol uit te voeren, wil je vanzelfsprekend de beste mensen in het team. Die zijn niet altijd beschikbaar. Hoe gaat een projectleider daarmee om? Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor wat in het projectteam en hoe bepaal je samen met de projectleider hoeveel tijd en geld taken kosten?

Vakinhoudelijke kennis

Het inrichten van het project

 • Taken en verantwoordelijkheden binnen het project
 • Schatten doorlooptijd van activiteiten: voorkom onnodige uitloop
 • De financiën op orde krijgen: maak een begroting voor activiteiten en inzet van middelen
 • Planning maken voor activiteiten, financiën, middelen en mijlpalen

Persoonlijke ontwikkeling

Jouw rol in het projectteam

 • Samenstellen van een team: welke kwaliteiten zoekt een projectleider?
 • Ontwikkelen van een team: hoe haal je het beste uit het team?
 • Creativiteit en vindingrijkheid: problemen los je samen op
 • Conflicthantering: omgaan met conflicten, fasen in een conflict

 


Dag 4

Het project managen met de projectleider

Tijdens het verloop van het project moet tijd, geld en kwaliteit worden bewaakt en gerapporteerd. Hoe doe je dat? Je krijgt te maken met problemen en wijzigingen. Hoe ga je daarmee om en houd je het overzicht? Terugkijken en vooruitkijken: hoe vaak reflecteer jij jouw functioneren? Waar liggen jouw kwaliteiten en hoe motiveer jij jezelf?

Vakinhoudelijke kennis

Het project beheersen

 • Organiseren van de kick-off: hoe krijg je alle neuzen in dezelfde richting?

 • De projectcyclus: bijsturen en bijstellen

 • Hoe houd je controle over het project (tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie) en zorg je voor de juiste rapportage?

 • Hoe ga je efficiënt om met problemen en wijzigingen?

 • Configuratiemanagement: versiebeheer van documenten

Persoonlijke ontwikkeling

Aansturen van jezelf

 • Zelfreflectie en zelfmanagement:
  - Wat zijn jouw persoonlijke doelen?
  - Wat zijn jouw kernkwaliteiten?
  - Hoe ga jij om met stress en veranderingen?
 • Welke specifieke luister-, spreek- en schrijfvaardigheden zijn relevant voor een projectassistent?
 • Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid: ontdek wat jouw belangrijkste kernwaarden zijn en het belang van netwerken

Dag 5

Het project afsluiten en evalueren

Hoe kun je de projectleider steunen bij het inkoopbeleid en contractonderhandelingen binnen een project? Welke afwegingen moet er gemaakt worden? Hoe geeft een projectleider leiding aan collega’s zonder macht? Het project afsluiten is het moment om terug te blikken: wat ging goed en wat kan beter?

Vakinhoudelijke kennis

De omgeving van het project en aansturen van anderen

 • Inkoop- en contractmanagement: inkopen of zelf doen, inhuren of uitbesteden, beheren van contracten
 • Onderhandelen met de opdrachtgever, leveranciers en andere betrokkenen: hard op de inhoud, zacht op de relatie
 • Leidinggeven zonder macht: motiveren, overtuigen en delegeren als projectassistent

Persoonlijke ontwikkeling

Het project tot een goed einde brengen

 • Evalueren en afsluiten van een project: deel ervaringen en leg leerpunten vast
 • Inrichten van het projectsupport: transformatie (of verandering) van de organisatie
 • Werk aan jouw persoonlijk praktijkplan als projectassistent

Jouw deskundige docent:

 

Michel Munier

Kenmerkend voor Michel zijn termen als: resultaatgericht, probleemoplossend, creatief, gedreven, kritisch en analytisch. Als projectmanager, consultant en trainer heeft Michel veel kennis en kunde op het gebied van projectmanagement. Hij werkt zeer resultaatgericht, zonder de nuance uit het oog te verliezen, en weet feilloos hoofd- en bijzaken te scheiden, problemen tot de kern terug te brengen en zijn omgeving naar een gemeenschappelijk doel te leiden. Zijn stelling: het gemeenschappelijk doel en de vaak moeizame weg daarheen is wat de mensen bindt. Daarbij daagt hij deelnemers, medewerkers en collega's uit, zodat zij zich persoonlijk verder ontwikkelen en het verschil maken.

Algemene informatie 

Data & locatie

Start oktober 2020:    
8 oktober 2020    
29 oktober 2020     
12 november 2020     
3 december 2020    
17 december 2020     

 

Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding, maar komen bovenstaande data je niet goed uit? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs Marjan of Nicole voor alternatieve data of een andere opleiding of training: 040 - 2 974 947.

Belangrijk! Mocht je onverhoopt een dag missen tijdens deze opleiding dan is het niet mogelijk deze in te halen in een later stadium. Dit heeft te maken met de groepsdynamiek die je samen opbouwt tijdens de verschillende dagen. Door een cursist als ‘inhaler’ te laten deelnemen bij een volgende editie, wordt dit groepsproces verstoord en dat is niet wenselijk. Overigens is de docent altijd bereid om met je mee te denken over manieren om eventueel gemiste lesstof in te halen. 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Parkeren en bereikbaarheid


Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3.599,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een waardevol digitaal naslagwerk.


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Praktisch projectmanagement voor de assistent online leeromgeving

Diploma Praktisch projectmanagement voor de management assistent

Het secretaressevak is een kwestie van life-long learning, door opleiding én praktijkervaring. Het vereiste niveau is zoveel hoger dan jaren geleden. Een secretaresse diploma toont jouw ervaring aan en laat zien dat jij je ontwikkelt. En dat is erg interessant voor de organisatie waar jij werkt én voor je CV! Lees meer over het belang van een secretaresse diploma

Als je voldoet aan de aanwezigheidsnorm (80%) en je inzet is optimaal, ontvang je aan het einde van deze opleiding het diploma Praktisch projectmanagement van Secretary Management Institute.

 

HBO-niveau

De opleiding Praktisch projectmanagement voor de management assistent is op HBO-niveau. Dit houdt onder andere in dat je zelfstandig werkt, proactief bent, om kunt gaan met veranderingen en ideeën aandraagt. Van je manager krijg je aanwijzingen en hij/zij mag erop vertrouwen dat je dit op tijd aanpakt en hem/haar tussentijds informeert over de stand van zaken. Je werkt niet voor je manager, maar meer met je manager. Lees meer over het verschil tussen MBO, HBO, en HBO+ in een secretaressefunctie.

Deze secretaresse opleiding is dus een krachtige manier om het HBO-niveau te bereiken (of stevig vast te houden). Bovenstaand diploma is jouw bewijs.

 

Extra: spaar 10 studiepunten voor een SMI Degree

Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat ook nog met 10 studiepunten waarmee je spaart voor het waardevolle SMI Degree:

 • bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree;
 • bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree;
 • bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree.

Het SMI Degree sluit perfect aan bij jouw huidige rol als assistant, omdat je laat je zien dat je continu investeert in jezelf en jouw ontwikkeling. Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree

SMI Assistant Degree

 

Incompany training

Onze maatschappij verandert snel. Dit heeft grote invloed op jouw rol en die van jouw collega's: jullie zijn management assistent 3.0 geworden. Klopt het dat jij en jouw collega's allemaal grote behoefte hebben aan deze opleiding? Logisch! Een incompany training is dé oplossing. Wij denken graag met je mee, zodat jullie gezamenlijke leerdoelen gerealiseerd worden. In overleg bepalen we een datum en locatie die voor jullie ideaal zijn. Al vele bedrijven gingen je voor!

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie (herkenbaarheid)
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Lean organisatie? We onderzoeken jullie verbeterpunten voor een zelfsturend secretariaat
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met

Sabine Slagter Incompany Advies
Sabine Slagter
Manager Incompany trainingen
Email: s.slagter@secretary.nl
Telefoon: 040 2 974 874 / Mobiel: 06 51 35 28 21

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Praktisch projectmanagement voor de assistent inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Praktisch projectmanagement voor de assistent start op Start 8 oktober 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Opleiding Projectmanagement voor de secretaresse op HBO-niveau

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3599,- excl. btw
Datum: Start 8 oktober 2020
Beoordeling (71):
8,2 / 10
Studiepunten: 10
Locatie: La Vie Utrecht

Tip: opleidingsadvies

Wil je persoonlijk advies of heb je een vraag? Bel Marjan Muller en Nicole Vonk:

Visit link 040 - 2 974 947

Chat direct met ons

Ontdek en versterk jouw talent!

Nationale Secretaresse Dag 2020

Incompany

Deze training op maat voor jouw team of organisatie? Bel of mail:

Visit link 06 - 51 35 28 21

Sabine Slagter

Lees meer over incompany