Opleiding Projectmanagement voor de secretaresse

Professionele ondersteuning bij projecten

 • Inzicht in de basis van projectmanagement
 • Proactief, probleemoplossend én persoonlijk
 • Uniek: met mogelijkheid tot erkende certificering: IPMA PMO
 • Praktische focus op direct resultaat in jouw dagelijkse werk
 • HBO niveau en beoordeeld met een 8,2!

Leestip: PMO, dan kan ik ook! | 6 tips voor succesvol projectmanagement

Tip: de vorige editie was volgeboekt, dus reserveer snel voor de editie in oktober.

Professionele projectondersteuning

Je werkt steeds vaker in projecten. Dit kan op verschillende manieren; je werkt fulltime in projecten, je assisteert jouw manager bij projecten, je neemt deel aan projecten op het secretariaat of je leidt zelf projecten. Je mist de bijbehorende opleiding hiervoor. Deze achtergrondkennis wordt steeds waardevoller en helpt je verder, ook eventueel om te groeien in jouw rol binnen projecten.

In deze opleiding krijg je inzicht in de basis van projectmanagement. Daarnaast krijg je volop opdrachten en praktijkoefeningen, zodat het geleerde beklijft en direct kan worden toegepast in jouw werk. Als projectassistent;

 • ben je de verbindende spil in projecten
 • ontwikkel en beheer je processen, procedures, tools en technieken
 • adviseer je jouw manager of MT
 • zorg je dat de projecten sneller van start gaan en dat de leerpunten uit projecten breed worden uitgedragen

Je hebt een andere rol dan voorheen. Je bent steeds meer de rechterhand van de projectleider. Of sterker nog; na de opleiding ben jij in staat zelf projecten op te zetten en te leiden.

Bekijk het volledige programma

 

Resultaat van de opleiding Projectmanagement voor de secretaresse

 • Je kent de belangrijke definities en begrippen binnen projectmanagement
 • Je kent de methoden en technieken voor projectplanning en -besturing en voor kwaliteitsbewaking
 • Je ondersteunt op professionele wijze bij het opzetten, inrichten en uitvoeren van het project
 • Je reflecteert kritisch op jouw rol in projectondersteuning
 • Je professionaliseert het project en stemt het project af op de behoeften van de organisatie
 • Je scherpt jouw vaardigheden aan die nodig zijn om te werken in projecten

Daarnaast ben je optimaal voorbereid op het examen IPMA PMO.

Download de brochure in PDF (tip: dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)

 

Studiebelasting en studiemateriaal

Tijdens lesdag 1 ontvang je het boek over IPMA compact en je inlogcode om in de online leeromgeving het examen te oefenen. Het boek en de online omgeving zijn het studiemateriaal voor het IPMA PMO examen en voldoet aan de richtlijnen en eisen om het IPMA PMO diploma te behalen. Per lesdag dien je rekening te houden met 4 uur studiebelasting. Indien je het IPMA PMO examen wilt behalen, dien je rekening te houden met 100 - 140 uur studiebelasting.

 

Voor wie is de opleiding Projectmanagement bestemd?

Deze opleiding gaat over de basis van projectmanagement en is theoretisch van aard. Je kiest voor deze opleiding als je dan ook
behoefte hebt aan theoretische onderbouwing en basiskennis over projectmanagement. Ook is er aandacht voor de praktijk door middel van een case en huiswerkopdrachten. Het strekt tot aanbeveling als je al enige ervaring hebt met (samen)werken in projecten. De opleiding is zowel geschikt voor secretaresses die beginnen met projecten als voor secretaresses die al (grote) projecten (bege)leiden.

 

Erkende certificering

Diploma IPMA PMO De opleiding bereidt jou voor om het gecertificeerde IPMA PMO diploma te behalen. In projectmanagementland een gewaardeerde certificering die jou op de kaart zet als professioneel Project Management Officer.

Het officiële IPMA PMO-examen is niet bij deze opleiding inbegrepen. Dit examen wordt afgenomen door IPMA Certificering. Het theorie-examen heeft twee delen en beslaat in totaal 2 uur. Het eerste deel bestaat uit 40 enkelvoudige meerkeuze vragen en duurt ongeveer 60 minuten. Het tweede deel bestaat uit 10 samengestelde meerkeuzevragen en duurt ook ongeveer 60 minuten. Je kunt jezelf voor dit examen aanmelden op www.ipmacertificeren.nl. Daar vind je ook meer informatie over de examendata en examenkosten.

Na het volgen van de opleiding kun je er voor kiezen of je het IPMA PMO diploma wilt behalen.

Is deze opleiding iets voor jou?

Deze opleiding is ontwikkeld voor management assistenten, secretaressen en projectmedewerkers die deel uit maken van een projectteam en die hun vaardigheden en kennis willen professionaliseren.

Wil je weten of de opleiding interessant is voor je? Twijfel je of het niveau aansluit bij jouw ervaring? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs Marjan Muller of Niehk Senders, telefoon 040 - 2 974 947. Zij geven je geheel vrijblijvend advies!

 

Zo overtuig je jouw manager!

Twijfel je of jouw manager wel goedkeuring kan/wil geven voor deze opleiding? Misschien denk je dat er geen budget (meer) beschikbaar is? Of vraag je je af of jouw opleidingsbehoefte wel groot genoeg is? Hierover kunnen we heel duidelijk zijn: dat zijn aannames die je nu tegenhouden. Je bekijkt deze opleiding niet voor niets: jij wilt jezelf ontwikkelen, dus ga ervoor!

Wij helpen je om de drempel richting jouw manager weg te nemen. In dit blog geven we je 10 tips waarmee je je goed voorbereidt op het gesprek met jouw manager. Ook maak je jouw persoonlijke opleidingsvoorstel. Jouw manager móet daarna wel overtuigd zijn! 

Programma van de Opleiding Projectmanagement voor de secretaresse

Alle dagen starten om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Dag 1

De kenmerken van het project

Leerdoel: Je kent de kenmerken van een project en je bereidt een project zelfstandig voor.

Werken in projecten

 • Competenties van de projectassistent
 • Kenmerken van een project en een programma
 • Projectmatig, routinematig en improviserend werken
 • De staande organisatie en de projectorganisatie

Het project voorbereiden; eerst denken dan doen

 • Project voorbereiden: doel versus resultaat, scope en afbakening
 • Succesfactoren van een project en een projectmanager
 • Analyseren en betrekken van belanghebbenden
 • Organiseren van een project start-up
 • In kaart brengen van risico’s en kansen en het nemen van maatregelen

Dag 2

Het maken van een projectplan

Leerdoel: Je maakt een projectplan en weet hoe je een team samenstelt.

Het plannen van het project

 • Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de verschillende projectrollen
 • Bepalen van de projectaanpak, faseren in de tijd, mijlpalen en beslispunten
 • Project opdelen in producten, activiteiten en werkpakketten
 • Plannen van activiteiten, financiën, mensen en middelen

Resultaat gericht samenwerken

 • Samenwerken als team, ontwikkelen van een (h)echt team
 • Motiveren en betrekken van teamleden en stakeholders
 • Een beter leider door situationeel leiderschap
 • Beter onderhandelen met de Harvard methode, bepaal je strategie
 • Werken aan een gezamenlijk resultaat, focus houden

Tip: Download de brochure (dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)


Dag 3

Het project managen

Leerdoel: Je kunt een project managen en afsluiten en je weet welke vaardigheden daarvoor nodig zijn.

Het project beheersen en afsluiten

 • Inkopen en contracteren, wet- en regelgeving
 • Beheer van wijzigingen en het configuratiemanagement
 • Control houden over het project en rapporteren
 • Afsluiting van het project

Leiding geven aan het project begint bij jezelf

 • Zelfreflectie en zelfmanagement: JOHARI, kernkwadranten
 • Stress- en timemanagement; Omgaan met stress
 • Persoonlijke communicatie. gespreksvaardigheden en presenteren
 • Omgaan met conflicten, conflictstijlen, fasen in een conflict

Dag 4

Het project opzetten

Leerdoel: Je zet een project op volgens een eigen gekozen aanpak.

Samenhang van projecten in de organisatie

 • Inrichten van een PMO
 • Procesontwikkelingsmethoden: Agile, Scrum, Kanban, Lean Six Sigma
 • Portfoliomanagement: Prioriteren van projecten en programma’s
 • Cultuur en waarden in een organisatie, missie, visie en kernwaarden

Problemen lossen we samen op

 • Vindingrijkheid, stappen in probleemoplossing, creativiteitstechnieken (De Bono)
 • Kwaliteit, proces- en productkwaliteit, validatie en verificatie, testen
 • Zakelijke rechtvaardiging, kenmerken business case
 • Opzetten van een plan van aanpak

Dag 5

De invloed van stakeholders

Leerdoel: je kent de invloed van stakeholders en weet hoe daarmee om te gaan. Je bent voorbereid op het examen.

Omgaan met indirect betrokkenen

 • Financiële administratie, waardering van projecten
 • Personeelsmanagement: rol van de project-, lijn- en HR-manager
 • Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu

Voorbereiden op het examen

 • Voorbereiden op certificering IPMA PMO
 • Oefenen van examenvragen afgewisseld met samenvattingen van de theorie

 

 Jouw deskundige docent: Michel Munier

Kenmerkend voor Michel zijn termen als: resultaatgericht, probleemoplossend, creatief, gedreven, kritisch en analytisch. Als projectmanager, consultant en trainer heeft Michel veel kennis en kunde op het gebied van projectmanagement. Hij werkt zeer resultaatgericht, zonder de nuance uit het oog te verliezen, en weet feilloos hoofd- en bijzaken te scheiden, problemen tot de kern terug te brengen en zijn omgeving naar een gemeenschappelijk doel te leiden. Zijn stelling: het gemeenschappelijk doel en de vaak moeizame weg daarheen is wat de mensen bindt. Daarbij daagt hij deelnemers, medewerkers en collega's uit, zodat zij zich persoonlijk verder ontwikkelen en het verschil maken.

Michel Munier is lead trainer IPMA en verbonden aan Van Aetsveld Academy. Van Aetsveld is de specialist in project- en verandermanagement in Nederland. Onze dienstverlening richt zich zowel op het adviseren en realiseren van veranderingen binnen organisaties als het leidinggeven aan veranderingen, projecten, programma’s en PMO’s. Daarnaast ontwikkelen we (maatwerk) opleidingen en geven we trainingen aan project- en veranderprofessionals en hun opdrachtgevers gericht op professionalisering. IPMA opleidingen en certificeringen van PMO tot aan IPMA level A behoort tot het curriculum van de Van Aetsveld Academy. Met ons team van trainers die dagelijks nog in de projecten staan, en zorgen voor een optimale transfer van theorie naar de praktijk, begeleiden we diverse kandidaten, met succes naar hun IPMA certificering.

 

Algemene informatie van de Opleiding Projectmanagement voor de secretaresse

Data & locatie

Start oktober 2018:  
Donderdag 11 oktober 2018  
Donderdag 1 november 2018  
Donderdag 15 november 2018  
Donderdag 29 november 2018  
Donderdag 13 december 2018  


La Vie Utrecht

Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving per auto/OV
Looproute vanaf station Utrecht Centraal


Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een waardevol digitaal naslagwerk.


Inclusief diploma en studiepunten voor het SMI Degree

Als je voldoet aan de aanwezigheidsnorm (80%) en jouw inzet is optimaal, ontvang je aan het einde van deze opleiding het diploma Projectmanagement van Secretary Management Institute. Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat daarnaast met 10 studiepunten.

Bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree. Bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree en bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree. Met ieder van deze diploma's maak jij jouw ervaring zichtbaar: erg interessant voor jouw organisatie en CV! Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree


 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

 

FAQ examen IPMA PMO

 

Hoeveel weken na opleiding examen doen?

De voorkeur geniet om binnen 6 weken na de laatste opleidingsdag het examen IPMA PMO af te leggen.

Hoeveel studiebelasting voor het examen?

Als je goed mee kan met de lessen en de stof en opdrachten goed beklijven is de studiebelasting rond de 100 - 140 uur.
Het is vooral de theorie je eigen maken. De theorie staat in de online leeromgeving. Het is erg afhankelijk hoe snel je dingen oppikt en hoe snel je leert.

Wat is het slagingspercentage?
Landelijke slagingspercentage totaal is 81% (volgens ipmacertficeren.nl). Bij de leverancier waar wij mee werken is het slagingspercentage 100% (volgens ipmacertficeren.nl).

Aanmelden
Je meldt je tot vier weken voorafgaand aan de examendatum voor het examen aan. De uiterlijke betaaldatum is één week voorafgaand aan de examendatum. Aanmelden via www.ipmacertificeren.nl.

Vooropleiding om deel te nemen aan het examen

Dat is niet van toepassing.

Kosten
De kosten voor een examen: € 435,- (2016 tot heden). De kosten voor een herexamen zijn hieraan gelijk. De tarieven zijn exclusief 21% BTW.

 

Uitstel van het examen

Uitstel > 4 weken vóór examen              €     0,-  

Uitstel 1 – 4 weken vóór examen            €     0,-  

Uitstel < 1 week vóór examen                € 155,-*              

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

*Uitstel minder dan een week voor het examen is alleen mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld vanwege een medische reden of vanwege het overlijden van een naast familielid. Stuur hiervoor jouw reden vergezeld van een medische verklaring, overlijdensadvertentie etc. naar info@ipmacertificeren.nl. In andere gevallen is het niet mogelijk jouw examen binnen een week te verzetten.

 

Uitstellen kan uitsluitend via info@ipmacertificeren.nl onder vermelding van jouw huidige examendatum en jouw gewenste nieuwe examendatum. Let op: examens kunnen maximaal twee maanden worden uitgesteld en je kunt maximaal twee keer uitstel aanvragen.

 

Annulering van het examen

Annuleren > 4 weken vóór examen       € 105,-

Annuleren 1 – 4 weken vóór examen     € 155,-

Annuleren < 1 week vóór examen         € 155,-*              

Annuleren hercertificering                     €   75,-  

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

* Annuleren van de IPMA PMO, D en C theorie-examens en het C assessment binnen één week voor het examen is alleen mogelijk na het overleggen van een schriftelijke verklaring van huisarts, overlijdensadvertentie, enzovoort.

 

Beschikbaarheid studiemateriaal
Online leeromgeving is tot 3 maanden na de laatste cursusdag beschikbaar. Indien je de opleiding door omstandigheden niet kunt afmaken, dan is de online leeromgeving tot 1 jaar autorisatie beschikbaar. Daarna zijn de kosten € 295,- om opnieuw toegang te krijgen tot de online leeromgeving.

 

 

Incompany training

Onze maatschappij verandert snel. Dit heeft grote invloed op jouw rol en die van jouw collega's: jullie zijn management assistent 3.0 geworden. Klopt het dat jij en jouw collega’s allemaal grote behoefte hebben aan deze opleiding? Logisch! Een incompany training is dé oplossing. Wij denken graag met je mee, zodat jullie gezamenlijke leerdoelen gerealiseerd worden. In overleg bepalen we een datum en locatie die voor jullie ideaal zijn. Al vele bedrijven gingen je voor!

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie (herkenbaarheid)
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Lean organisatie? We onderzoeken jullie verbeterpunten voor een zelfsturend secretariaat
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met

Sabine Slagter Incompany Advies
Sabine Slagter
Manager Incompany trainingen
Email: s.slagter@secretary.nl
Telefoon: 040 2 974 874 / Mobiel: 06 51 35 28 21

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Projectmanagement voor de secretaresse inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Opleiding Projectmanagement voor de secretaresse start op Start 11 oktober 2018 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag of opmerking?
Neem dan voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: Start 11 oktober 2018
Beoordeling (71):
8,2 / 10
Studiepunten: 10
Locatie: La Vie Utrecht

Tip: opleidingsadvies

Wil je persoonlijk advies over welke opleiding het best bij je past? Bel:

Visit link 040 - 2 974 947

Marjan Muller en Niehk Senders

Chat direct met ons

Vraag nu gratis aan!

Deze gids bevat alle interessante secretaresse opleidingen en waardevolle tips voor jouw werk:

Secretaresse Opleidingsgids 2018

Vraag de gids aan

Incompany

Deze training op maat voor jouw team of organisatie? Bel of mail:

Visit link 06 - 51 35 28 21

Sabine Slagter

Lees meer over incompany