Opleiding Projectmanagement voor de management assistent

Bewijs je toegevoegde waarde als projectondersteuner

 • Inzicht in de waardevolle theorie van projectmanagement, vertaald naar jouw praktijk
 • Proactief, probleemoplossend én persoonlijk
 • Uniek: met mogelijkheid tot erkende certificering IPMA PMO
 • Ken de methoden & technieken en scherp jouw vaardigheden als projectassistent aan
 • Leer focus houden en omgaan met conflicten
 • Blogs: PMO, dan kan ik ook! | 6 tips voor succesvol projectmanagement

Liever alleen praktisch? 2-daagse cursus Projectmanagement in de praktijk voor de assistent

Professionele projectondersteuning: theorie én praktijk

Je werkt steeds vaker in projecten. Dit kan op verschillende manieren; je werkt fulltime in projecten, je assisteert jouw manager bij projecten, je neemt deel aan projecten op het secretariaat of je leidt zelf projecten. Maar: je mist de bijbehorende achtergrondkennis van projectmanagement om te groeien in jouw rol.

In deze opleiding Projectmanagement krijg je inzicht in die waardevolle theorie. Dit wordt ook direct vertaald naar jouw praktijk door middel van opdrachten en oefeningen, zodat je het geleerde ook écht onthoudt en toepast in jouw werk.

Bekijk het volledige programma

 

Projectassistent: een stevige rol

Als projectassistent ben je de verbindende spil in projecten. Je ontwikkelt en beheerst processen, procedures, tools en technieken. Je adviseert jouw manager of het MT en je zorgt dat de projecten sneller van start gaan en dat de leerpunten uit projecten breed worden uitgedragen. Daarnaast ben je steeds meer de rechterhand van de projectleider.

 

Resultaat van de opleiding Projectmanagement

 • Je kent de methoden en technieken voor projectplanning en -besturing en voor kwaliteitsbewaking
 • Je professionaliseert het project en stemt het project af op de behoeften van de organisatie
 • Je reflecteert kritisch op jouw rol in het project
 • Je scherpt jouw vaardigheden aan die nodig zijn om te werken in projecten
 • Je bent optimaal voorbereid op het examen IPMA PMO

Download de brochure in PDF (tip: dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)

 

Zet zelf projecten op en... groei door naar PMO'er?

Dat is dan ook de insteek van deze opleiding Projectmanagement: je bent in staat om zelf projecten op te zetten en te leiden. Je zet een flinke stap door kennis van theorie en de vertaling naar de praktijk. En wellicht groei je door naar PMO (Project Management Officer) medewerker.

 

Jouw volgende stap: het erkende diploma IPMA PMO

De opleiding bereidt jou voor op het gecertificeerde IPMA PMO diploma. In projectmanagementland is dit een gewaardeerde certificering die jou op de kaart zet als professioneel Project Management Officer (PMO).

Het officiële IPMA PMO-examen is niet bij deze opleiding inbegrepen, omdat dit examen wordt afgenomen door IPMA Certificering. Het theorie-examen bestaat uit twee delen en duurt 2 uur. Het eerste deel bestaat uit 40 enkelvoudige meerkeuze vragen en duurt ongeveer 60 minuten. Het tweede deel bestaat uit 10 samengestelde meerkeuzevragen en duurt ook ongeveer 60 minuten. Lees meer over dit examen

Je kunt nog tijdens of na het volgen van de opleiding beslissen of je het IPMA PMO diploma wilt gaan behalen.

 

Is deze opleiding iets voor jou?

Je kiest voor deze opleiding als je behoefte hebt aan theoretische onderbouwing en essentiële kennis over projectmanagement. Het strekt tot aanbeveling als je ervaring hebt met (samen) werken in projecten en bereid bent om veel theorie te bestuderen. De opleiding is vooral bedoeld voor iedereen die het gecertificeerde IPMA PMO diploma wil behalen.

Deze opleiding is ontwikkeld voor management assistenten, secretaressen en projectmedewerkers die deel uit maken van een projectteam en die hun vaardigheden en kennis willen professionaliseren.

Wil je weten of de opleiding interessant is voor je? Twijfel je of het niveau aansluit bij jouw ervaring? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs Marjan Muller en Niehk Senders op 040 - 2 979 951. Zij geven je geheel vrijblijvend advies!

 

Zo overtuig je jouw manager!

Twijfel je of jouw manager wel goedkeuring kan/wil geven voor deze opleiding? Misschien denk je dat er geen budget (meer) beschikbaar is? Of vraag je je af of jouw opleidingsbehoefte wel groot genoeg is? Hierover kunnen we heel duidelijk zijn: dat zijn aannames die je nu tegenhouden. Je bekijkt deze opleiding niet voor niets: jij wilt jezelf ontwikkelen, dus ga ervoor!

Wij helpen je om de drempel richting jouw manager weg te nemen. In dit blog geven we je 10 tips waarmee je je goed voorbereidt op het gesprek met jouw manager. Ook maak je jouw persoonlijke opleidingsvoorstel. Jouw manager móet daarna wel overtuigd zijn! 

Programma van de Opleiding Projectmanagement

Alle dagen starten om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Dag 1

De kenmerken van het project

Leerdoel: Je kent de kenmerken van een project en je bereidt een project zelfstandig voor.

Werken in projecten

 • Competenties van de projectassistent
 • Kenmerken van een project en een programma
 • Projectmatig, routinematig en improviserend werken
 • De staande organisatie en de projectorganisatie

Het project voorbereiden; eerst denken dan doen

 • Project voorbereiden: doel versus resultaat, scope en afbakening
 • Succesfactoren van een project en een projectmanager
 • Analyseren en betrekken van belanghebbenden
 • Organiseren van een project start-up
 • In kaart brengen van risico’s en kansen en het nemen van maatregelen

Dag 2

Het maken van een projectplan

Leerdoel: Je maakt een projectplan en weet hoe je een team samenstelt.

Het plannen van het project

 • Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de verschillende projectrollen
 • Bepalen van de projectaanpak, faseren in de tijd, mijlpalen en beslispunten
 • Project opdelen in producten, activiteiten en werkpakketten
 • Plannen van activiteiten, financiën, mensen en middelen

Resultaat gericht samenwerken

 • Samenwerken als team, ontwikkelen van een (h)echt team
 • Motiveren en betrekken van teamleden en stakeholders
 • Een beter leider door situationeel leiderschap
 • Beter onderhandelen met de Harvard methode, bepaal je strategie
 • Werken aan een gezamenlijk resultaat, focus houden

Tip: Download de brochure (dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)


Dag 3

Het project managen

Leerdoel: Je kunt een project managen en afsluiten en je weet welke vaardigheden daarvoor nodig zijn.

Het project beheersen en afsluiten

 • Inkopen en contracteren, wet- en regelgeving
 • Beheer van wijzigingen en het configuratiemanagement
 • Control houden over het project en rapporteren
 • Afsluiting van het project

Leiding geven aan het project begint bij jezelf

 • Zelfreflectie en zelfmanagement: JOHARI, kernkwadranten
 • Stress- en timemanagement; Omgaan met stress
 • Persoonlijke communicatie. gespreksvaardigheden en presenteren
 • Omgaan met conflicten, conflictstijlen, fasen in een conflict

Dag 4

Het project opzetten

Leerdoel: Je zet een project op volgens een eigen gekozen aanpak.

Samenhang van projecten in de organisatie

 • Inrichten van een PMO
 • Procesontwikkelingsmethoden: Agile, Scrum, Kanban, Lean Six Sigma
 • Portfoliomanagement: Prioriteren van projecten en programma’s
 • Cultuur en waarden in een organisatie, missie, visie en kernwaarden

Problemen lossen we samen op

 • Vindingrijkheid, stappen in probleemoplossing, creativiteitstechnieken (De Bono)
 • Kwaliteit, proces- en productkwaliteit, validatie en verificatie, testen
 • Zakelijke rechtvaardiging, kenmerken business case
 • Opzetten van een plan van aanpak

Dag 5

De invloed van stakeholders

Leerdoel: je kent de invloed van stakeholders en weet hoe daarmee om te gaan. Je bent voorbereid op het examen.

Omgaan met indirect betrokkenen

 • Financiële administratie, waardering van projecten
 • Personeelsmanagement: rol van de project-, lijn- en HR-manager
 • Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu

Voorbereiden op het examen

 • Voorbereiden op certificering IPMA PMO
 • Oefenen van examenvragen afgewisseld met samenvattingen van de theorie

 

Jouw deskundige projectmanagement docent: Michel Munier

 

Kenmerkend voor Michel zijn termen als: resultaatgericht, probleemoplossend, creatief, gedreven, kritisch en analytisch. Als projectmanager, consultant en trainer heeft Michel veel kennis en kunde op het gebied van projectmanagement. Hij werkt zeer resultaatgericht, zonder de nuance uit het oog te verliezen, en weet feilloos hoofd- en bijzaken te scheiden, problemen tot de kern terug te brengen en zijn omgeving naar een gemeenschappelijk doel te leiden. Zijn stelling: het gemeenschappelijk doel en de vaak moeizame weg daarheen is wat de mensen bindt. Daarbij daagt hij deelnemers, medewerkers en collega's uit, zodat zij zich persoonlijk verder ontwikkelen en het verschil maken.

Michel Munier is lead trainer IPMA en verbonden aan Van Aetsveld Academy. Van Aetsveld is de specialist in project- en verandermanagement in Nederland. Hun dienstverlening richt zich zowel op het adviseren en realiseren van veranderingen binnen organisaties als het leidinggeven aan veranderingen, projecten, programma’s en PMO’s. Daarnaast ontwikkelt Van Aetsveld Academy  (maatwerk) opleidingen en geven ze trainingen aan project- en veranderprofessionals en hun opdrachtgevers gericht op professionalisering. IPMA opleidingen en certificeringen van PMO tot aan IPMA level A behoort tot het curriculum van de Van Aetsveld Academy. Michel Munier staat dagelijks nog in de projecten en zorgt voor een optimale transfer van theorie naar de praktijk. Hij begeleidt diverse kandidaten - met succes - naar hun IPMA certificering.

Algemene informatie van de Opleiding Projectmanagement voor de management assistent

Data & locatie

Start oktober 2019: Data 2020 volgt snel  
Donderdag 10 oktober 2019    
Dinsdag 29 oktober 2019    
Donderdag 14 november 2019    
Donderdag 28 november 2019    
Donderdag 12 december 2019    


Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding Projectmanagement, maar komen bovenstaande data je niet goed uit? Neem contact op met Niehk Senders voor andere data/mogelijkheden: 040 - 2 974 947

Belangrijk! Mocht je onverhoopt een dag missen tijdens deze opleiding dan is het niet mogelijk deze in te halen in een later stadium. Dit heeft te maken met de groepsdynamiek die je samen opbouwt tijdens de verschillende dagen. Door een cursist als ‘inhaler’ te laten deelnemen bij een volgende editie, wordt dit groepsproces verstoord en dat is niet wenselijk. Overigens is de docent altijd bereid om met je mee te denken over manieren om eventueel gemiste lesstof in te halen. 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Parkeren en bereikbaarheid


Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een waardevol digitaal naslagwerk.


Studiebelasting en studiemateriaal

Tijdens lesdag 1 ontvang je het boek IPMA compact en je inlogcode om in de online leeromgeving het examen te oefenen. Het boek en de online omgeving zijn het studiemateriaal voor het IPMA PMO examen en voldoen aan de richtlijnen en eisen om het IPMA PMO diploma te behalen. Per lesdag dien je rekening te houden met 4 uur studiebelasting. Indien je het IPMA PMO examen wilt behalen, dien je rekening te houden met in totaal 100 tot 140 uur studiebelasting.


Liever een praktische cursus volgen?

Dan is de 2-daagse Cursus 'Projectmanagement in de praktijk voor de management assistent' interessant voor jou. Tijdens de zeer praktische cursus leer je hoe je jouw rol maximaal en optimaal uitbouwt. Ook leer je meer over de verschillende projectfasen en welke onderdelen doorslaggevend zijn voor een goed eindresultaat.


 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Projectmanagement voor de management assistent online leeromgeving

 

FAQ examen IPMA PMO

 

Hoeveel weken na de opleiding kan ik examen doen?

De voorkeur geniet om binnen 6 weken na de laatste opleidingsdag het examen IPMA PMO af te leggen.

Hoeveel studiebelasting heb ik voor het examen?

Als je goed mee kan met de lessen en de stof en opdrachten goed beklijven is de studiebelasting rond de 100 - 140 uur.
Het is vooral de theorie je eigen maken. De theorie staat in de online leeromgeving. Het is erg afhankelijk hoe snel je dingen oppikt en hoe snel je leert.

Wat is het slagingspercentage?
Landelijke slagingspercentage totaal is 81% (volgens ipmacertficeren.nl). Bij de leverancier waar wij mee werken is het slagingspercentage 100% (volgens ipmacertficeren.nl).

Aanmelden
Je meldt je tot vier weken voorafgaand aan de examendatum voor het examen aan. De uiterlijke betaaldatum is één week voorafgaand aan de examendatum. Aanmelden (en examendata) via www.ipmacertificeren.nl.

Vooropleiding om deel te nemen aan het examen

Dat is niet van toepassing.

Kosten
De kosten voor een examen: € 435,- (2016 tot heden). De kosten voor een herexamen zijn hieraan gelijk. De tarieven zijn exclusief 21% BTW.

 

Uitstel van het examen

Uitstel > 4 weken vóór examen              €     0,-  

Uitstel 1 – 4 weken vóór examen            €     0,-  

Uitstel < 1 week vóór examen                € 155,-*              

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

*Uitstel minder dan een week voor het examen is alleen mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld vanwege een medische reden of vanwege het overlijden van een naast familielid. Stuur hiervoor jouw reden vergezeld van een medische verklaring, overlijdensadvertentie etc. naar info@ipmacertificeren.nl. In andere gevallen is het niet mogelijk jouw examen binnen een week te verzetten.

 

Uitstellen kan uitsluitend via info@ipmacertificeren.nl onder vermelding van jouw huidige examendatum en jouw gewenste nieuwe examendatum. Let op: examens kunnen maximaal twee maanden worden uitgesteld en je kunt maximaal twee keer uitstel aanvragen.

 

Annulering van het examen

Annuleren > 4 weken vóór examen       € 105,-

Annuleren 1 – 4 weken vóór examen     € 155,-

Annuleren < 1 week vóór examen         € 155,-*              

Annuleren hercertificering                     €   75,-  

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

* Annuleren van de IPMA PMO, D en C theorie-examens en het C assessment binnen één week voor het examen is alleen mogelijk na het overleggen van een schriftelijke verklaring van huisarts, overlijdensadvertentie, enzovoort.

 

Beschikbaarheid studiemateriaal
Online leeromgeving is tot 3 maanden na de laatste cursusdag beschikbaar. Indien je de opleiding door omstandigheden niet kunt afmaken, dan is de online leeromgeving tot 1 jaar autorisatie beschikbaar. Daarna zijn de kosten € 295,- om opnieuw toegang te krijgen tot de online leeromgeving.

 

 

Wat deelnemers zeggen over de opleiding Projectmanagement

 

 • 'Qua inhoud en verdieping is deze opleiding zeker aan te raden voor projectondersteuners die als sparringspartner willen (op)treden voor hun projectmanagers. Hier zit veel verdiepingsniveau. Vereist veel zelfstudie.'
 • 'Michel is een vakkundig docent met veel ervaring.'
 • 'Het was voor mij duidelijk dat ik (naast het diploma van SMI) ook een IPMA PMO certificaat wildehalen. Waarom? MBO-4 is het hoogste niveau waarop ik hiervoor een opleiding heb gevolgd. De stap naar HBO vond ik best spannend: zit ik überhaupt wel op dat niveau? Dat wilde ik testen. Daarnaast ben ik nog jong en sta aan het begin van mijn carrière in dit vakgebied, dus dit certificaat staat heel goed op mijn CV! Deze opleiding heeft mijn zelfvertrouwen een boost gegeven, dit heb ik ook gemerkt binnen onze organisatie. Ik ben vrij snel ingezet op een groot project. Waar dit certificaat mij verder gaat helpen? Nog geen idee, maar een van mijn motto’s is: wat binnen je bereik ligt moet je aanpakken! Wie weet waarvoor het nog van pas komt...' Ellen de Vries, Projectondersteuner/Secretarieel Medewerker, Gemeente Urk
 • 'Goede begeleiding, duidelijke leeromgeving, professionele lesstof en trainer en vooral een positieve sfeer!'
 • 'Voor mijn doel was de opleiding goed. Ik wil graag het examen IPMA PMO doen dus de lesstof die Michel gaf was daarvoor heel goed. Nu hopen dat het examen net zo positief gaat als de opleiding zelf.'
 • 'Pittig en leerzaam.'

Diploma Projectmanagement voor de senior management assistent

Het secretaressevak is een kwestie van life-long learning, door opleiding én praktijkervaring. Het vereiste niveau is zoveel hoger dan jaren geleden. Een secretaresse diploma toont jouw ervaring aan en laat zien dat jij je ontwikkelt. En dat is erg interessant voor de organisatie waar jij werkt én voor je CV! Lees meer over het belang van een secretaresse diploma

Als je voldoet aan de aanwezigheidsnorm (80%) en je inzet is optimaal, ontvang je aan het einde van deze opleiding het diploma Projectmanagement van Secretary Management Institute.

 

HBO-niveau

De opleiding Projectmanagement voor de senior management assistent is op HBO-niveau. Dit houdt onder andere in dat je zelfstandig werkt, proactief bent, om kunt gaan met veranderingen en ideeën aandraagt. Van je manager krijg je aanwijzingen en hij/zij mag erop vertrouwen dat je dit op tijd aanpakt en hem/haar tussentijds informeert over de stand van zaken. Je werkt niet voor je manager, maar meer met je manager. Lees meer over het verschil tussen MBO, HBO, en HBO+ in een secretaressefunctie.

Deze secretaresse opleiding is dus een krachtige manier om het HBO-niveau te bereiken (of stevig vast te houden). Bovenstaand diploma is jouw bewijs.

 

Extra: spaar 10 studiepunten voor een SMI Degree

Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat ook nog met 10 studiepunten waarmee je spaart voor het waardevolle SMI Degree:

 • bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree;
 • bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree;
 • bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree.

Het SMI Degree sluit perfect aan bij jouw huidige rol als assistant, omdat je laat je zien dat je continu investeert in jezelf en jouw ontwikkeling. Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree

SMI Assistant Degree

 

Jouw volgende stap? Het erkende diploma IPMA PMO

De opleiding bereidt jou voor op het gecertificeerde IPMA PMO diploma. In projectmanagementland is dit een gewaardeerde certificering die jou op de kaart zet als professioneel Project Management Officer (PMO).

Het officiële IPMA PMO-examen is niet bij deze opleiding inbegrepen, omdat dit examen wordt afgenomen door IPMA Certificering. Het theorie-examen bestaat uit twee delen en duurt 2 uur. Het eerste deel bestaat uit 40 enkelvoudige meerkeuze vragen en duurt ongeveer 60 minuten. Het tweede deel bestaat uit 10 samengestelde meerkeuzevragen en duurt ook ongeveer 60 minuten. Lees meer over dit examen

Je kunt nog tijdens of na het volgen van de opleiding beslissen of je het IPMA PMO diploma wilt gaan behalen.

Incompany training

Onze maatschappij verandert snel. Dit heeft grote invloed op jouw rol en die van jouw collega's: jullie zijn management assistent 3.0 geworden. Klopt het dat jij en jouw collega’s allemaal grote behoefte hebben aan deze opleiding? Logisch! Een incompany training is dé oplossing. Wij denken graag met je mee, zodat jullie gezamenlijke leerdoelen gerealiseerd worden. In overleg bepalen we een datum en locatie die voor jullie ideaal zijn. Al vele bedrijven gingen je voor!

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie (herkenbaarheid)
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Lean organisatie? We onderzoeken jullie verbeterpunten voor een zelfsturend secretariaat
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met

Sabine Slagter Incompany Advies
Sabine Slagter
Manager Incompany trainingen
Email: s.slagter@secretary.nl
Telefoon: 040 2 974 874 / Mobiel: 06 51 35 28 21

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Projectmanagement voor de management assistent inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Opleiding Projectmanagement voor de management assistent start op Start 10 oktober 2019 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag of opmerking?
Neem dan voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Opleiding Projectmanagement voor de secretaresse op HBO-niveau

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: Start 10 oktober 2019
Beoordeling (71):
8,2 / 10
Studiepunten: 10
Locatie: La Vie Utrecht

Tip: opleidingsadvies

Wil je persoonlijk advies of heb je een vraag? Bel Marjan Muller en Niehk Senders:

Visit link 040 - 2 974 951

Chat direct met ons

Assistant Power Class

Assistant Power Class 2019

Incompany

Deze training op maat voor jouw team of organisatie? Bel of mail:

Visit link 06 - 51 35 28 21

Sabine Slagter

Lees meer over incompany