Opleiding Praktisch projectmanagement voor de assistent

Bewijs je toegevoegde waarde als projectondersteuner

 • Proactief, probleemoplossend én persoonlijk
 • Ken de methoden & technieken en scherp je vaardigheden als projectassistent aan
 • Houd focus en communiceer effectief met alle betrokkenen
 • Draag constructief bij aan het slagen van het project
 • Leer zelfstandig projecten op te zetten en beheersen
 • Lees ook: De toekomst van projectmanagement na COVID-19

Word nog sterker in jouw rol als projectassistent

Werk je in projecten of ga je in projecten werken? Tijdens een project werk je intensief samen met de projectleider en de projectleden. Aan jou de taak om alles in goede banen te leiden! Daarnaast ben jij de ogen en oren van de projectleider. Belangrijk hierbij is dat jij vooruitkijkt, het team sturing geeft en zorgt dat ze gefocust blijven.

Bekijk het volledige programma

 

Vul jouw vaardighedentoolbox

Een gestructureerde en praktische aanpak is noodzakelijk om het project te laten slagen. Tijdens deze opleiding leer je hoe je (zelfstandig) projecten opzet en beheerst. Voor jou ligt ook een mooie rol weggelegd in het optimaliseren van de communicatie in het projectteam en met de projectleider. Je doet dus niet alleen vakinhoudelijke kennis op, maar je werkt ook intensief aan je persoonlijke vaardigheden.

 

Resultaat van de opleiding Praktisch projectmanagement

 • Je denkt en werkt resultaatgericht
 • Je kent een project van A tot Z
 • Je formuleert doelstellingen en resultaten
 • Je werkt met een projectplan en weet wat dit inhoudt
 • Je communiceert effectief met alle betrokkenen

Download de brochure in PDF (tip: dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)

 

De vijf pijlers van deze opleiding zijn:

 • Het project voorbereiden
 • Het project samen opzetten
 • Plannen, organiseren én samenwerken
 • Het project managen met de projectleider
 • Het project afsluiten en evalueren 

Is deze opleiding iets voor jou?

Deze opleiding is ontwikkeld voor managementondersteuners die (gaan) werken als projectassistent. Je hebt affiniteit met organiseren en initiatief nemen en je wordt de rechterhand of adviseur van de projectleider. Om projecten professioneel te coördineren, wil je praktische handvatten krijgen om op de werkvloer direct toe te passen. Daarnaast wil je bijbehorende vaardigheden ontwikkelen om jouw rol als projectassistent optimaal uit te oefenen.

Wil je weten of de opleiding interessant is voor je? Twijfel je of het niveau aansluit bij jouw ervaring? Neem contact op met onze opleidingsadviseur Marjan Muller op 040 - 2 974 947. Marjan geeft je geheel vrijblijvend advies!

 

Inclusief boek: Beter in projectmatig werken

Tijdens de opleiding neem je deel aan discussies over toepassing van de opgedane kennis in de eigen werksituatie. Je oefent met situaties die jij zelf inbrengt en je maakt huiswerkopdrachten.

 

Zo overtuig je jouw manager!

Twijfel je of jouw manager wel goedkeuring kan/wil geven voor deze opleiding? Misschien denk je dat er geen budget (meer) beschikbaar is? Of vraag je je af of jouw opleidingsbehoefte wel groot genoeg is? Hierover kunnen we heel duidelijk zijn: dat zijn aannames die je nu tegenhouden. Je bekijkt deze opleiding niet voor niets: jij wilt jezelf ontwikkelen, dus ga ervoor!

Wij helpen je om de drempel richting jouw manager weg te nemen. In dit blog geven we je 10 tips waarmee je je goed voorbereidt op het gesprek met jouw manager. Ook maak je jouw persoonlijke opleidingsvoorstel. Jouw manager móet daarna wel overtuigd zijn! 

Programma van de Opleiding Praktisch projectmanagement

Alle dagen starten om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Dag 1 - klassikaal

Het project voorbereiden; eerst denken, dan doen

 • Kenmerken van een project en projectmatig werken
 • Kies de juiste werkvorm: routinematig, improviserend of projectmatig werken
 • Opbouw en rol van het projectplan: wat moet je precies vastleggen?
 • Formuleren van opdracht-, doel- en resultaatomschrijvingen: SMART & scherp
 • Scope en afbakenen van de opdracht: wat doen we wel en wat niet?

Het creëren van draagvlak

 • Van ideeën en wensen naar het opstellen van eisen en beperkingen
 • Factoren voor het slagen en falen van een Project
 • Communiceren met de opdrachtgever: stel de juiste vragen en vraag door
 • Organiseren workshop projectstart-up: draagvlak creëren

Module 1 - interactieve online sessie

Doelgericht werken

 • Bespreek (voortgang) huiswerk
 • Focus je op het doel, denk en handel doelgericht

Dag 2 - klassikaal

Het plannen en inrichten van het project

 • Kiezen van de projectaanpak (bijv. waterval, Agile/Scrum)
 • Hoe structureer je het project? In welke fases deel je het project in?
 • Schatten doorlooptijd van activiteiten: voorkom onnodige uitloop
 • De financiën op orde krijgen: maak een begroting voor activiteiten en inzet van middelen
 • Plannen maken voor activiteiten, financiën, middelen en mijlpalen

Effectief communiceren

 • Analyseren en betrekken van de belanghebbenden: wat is hun invloed en macht en hoe staan ze tegenover het project?
 • Opstellen van een communicatieplan: leer de 7 W’s kennen
 • Effectieve interactie, feedback geven en ontvangen

Tip: Download de brochure (dit is handig als je alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)


Module 2 - interactieve online sessie

De projectorganisatie

 • Bespreek (voortgang) huiswerk
 • Taken en verantwoordelijkheden binnen het project

Dag 3 - klassikaal

Het project uitvoeren en beheersen

 • Organiseren van de kick-off: hoe krijg je alle neuzen in dezelfde richting?
 • De projectcyclus: bijsturen en bijstellen
 • Hoe houd je controle over het project (tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie) en zorg je voor de juiste rapportage?
 • Hoe ga je efficiënt om met problemen en wijzigingen?
 • Configuratiemanagement: versiebeheer van documenten

Jouw rol in het projectteam

 • Ontwikkelen van een team: hoe haal je het beste uit het team?
 • Creativiteit en vindingrijkheid: problemen los je samen op
 • Conflicthantering: omgaan met conflicten, fasen in een conflict

Module 3 - interactieve online sessie

Aansturen van jezelf

 • Bespreek (voortgang) huiswerk
 • Zelfreflectie en zelfmanagement:
  • Wat zijn jouw persoonlijke doelen?
  • Wat zijn jouw kernkwaliteiten?
  • Hoe ga jij om met stress en veranderingen?
 • Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid: ontdek wat jouw belangrijkste kernwaarden zijn en het belang van netwerken

Dag 4 - klassikaal

De omgeving van het project en het aansturen van anderen

 • Inkoop- en contractmanagement: inkopen of zelf doen, inhuren of uitbesteden, beheren van contracten
 • Onderhandelen met de opdrachtgever, leveranciers en andere betrokkenen: hard op de inhoud, zacht op de relatie
 • Leidinggeven zonder macht: motiveren, overtuigen en delegeren als projectassistent

Het project tot een goed einde brengen

 • Evalueren en afsluiten van een project: deel ervaringen en leg leerpunten vast
 • Inrichten van het projectsupport: transformatie (of verandering) van de organisatie
 • Werk aan jouw persoonlijk praktijkplan als projectassistent

 

Jouw deskundige docent:

 

Michel Munier

Kenmerkend voor Michel zijn termen als: resultaatgericht, probleemoplossend, creatief, gedreven, kritisch en analytisch. Als projectmanager, consultant en trainer heeft Michel veel kennis en kunde op het gebied van projectmanagement. Hij werkt zeer resultaatgericht, zonder de nuance uit het oog te verliezen, en weet feilloos hoofd- en bijzaken te scheiden, problemen tot de kern terug te brengen en zijn omgeving naar een gemeenschappelijk doel te leiden. Zijn stelling: het gemeenschappelijk doel en de vaak moeizame weg daarheen is wat de mensen bindt. Daarbij daagt hij deelnemers, medewerkers en collega's uit, zodat zij zich persoonlijk verder ontwikkelen en het verschil maken.

Algemene informatie 

Data

Start oktober 2022:

6 oktober, 10 en 24 november en 8 december 2022 | Klassikaal, La Vie Utrecht: 9.30 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur)
13 oktober, 17 november en 1 december 2022 | Interactieve korte online Zoom sessies: 9.30 - 11.30 uur

Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding, maar komen bovenstaande data je niet goed uit of wil je op de wachtlijst? Neem contact op met onze opleidingsadviseur Marjan: 040 - 2 974 947.

Belangrijk | Mis je onverhoopt een dag tijdens deze opleiding? Dan is het vanwege de groepsdynamiek die je samen opbouwt niet mogelijk deze in te halen in een later stadium. Door een cursist als ‘inhaler’ te laten deelnemen bij een volgende editie, wordt dit groepsproces namelijk verstoord. Wees gerust: de docent denkt altijd met je mee over manieren om eventueel gemiste lesstof in te halen. 

 

Locatie van de klassikale lessen

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Parkeren en bereikbaarheid

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3.799,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch op de klassikale lesdagen en een waardevol digitaal naslagwerk.

 

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Praktisch projectmanagement voor de assistent online leeromgeving

Diploma Praktisch projectmanagement voor de management assistent

Het secretaressevak is een kwestie van life-long learning, door opleiding én praktijkervaring. Het vereiste niveau is zoveel hoger dan jaren geleden. Een secretaresse diploma toont jouw ervaring aan en laat zien dat jij je ontwikkelt. En dat is erg interessant voor de organisatie waar jij werkt én voor je CV! Lees meer over het belang van een secretaresse diploma

Als je voldoet aan de aanwezigheidsnorm (80%) en je inzet is optimaal, ontvang je aan het einde van deze opleiding het diploma Praktisch projectmanagement van Secretary Management Institute.

 

HBO-niveau

De opleiding Praktisch projectmanagement voor de management assistent is op HBO-niveau. Dit houdt onder andere in dat je zelfstandig werkt, proactief bent, om kunt gaan met veranderingen en ideeën aandraagt. Van je manager krijg je aanwijzingen en hij/zij mag erop vertrouwen dat je dit op tijd aanpakt en hem/haar tussentijds informeert over de stand van zaken. Je werkt niet voor je manager, maar meer met je manager. Lees meer over het verschil tussen MBO, HBO, en HBO+ in een secretaressefunctie.

Deze secretaresse opleiding is dus een krachtige manier om het HBO-niveau te bereiken (of stevig vast te houden). Bovenstaand diploma is jouw bewijs.

 

Extra: spaar 10 studiepunten voor een SMI Degree

Omdat je werkt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, belonen wij dat ook nog met 10 studiepunten waarmee je spaart voor het waardevolle SMI Degree:

 • bij 12 studiepunten heb je recht op het SMI Assistant Degree;
 • bij 24 studiepunten heb je recht op het SMI Top Assistant Degree;
 • bij 40 studiepunten ontvang je het SMI Excellent Assistant Degree.

Het SMI Degree sluit perfect aan bij jouw huidige rol als assistant, omdat je laat je zien dat je continu investeert in jezelf en jouw ontwikkeling. Meer informatie over studiepunten en het SMI Degree

SMI Assistant Degree

 

Incompany training

Onze maatschappij verandert snel. Dit heeft grote invloed op jouw rol en die van jouw collega's: jullie zijn management assistent 3.0 geworden. Klopt het dat jij en jouw collega's allemaal grote behoefte hebben aan deze opleiding? Logisch! Een incompany training is dé oplossing. Wij denken graag met je mee, zodat jullie gezamenlijke leerdoelen gerealiseerd worden. In overleg bepalen we een datum en locatie die voor jullie ideaal zijn. Al vele bedrijven gingen je voor!

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie (herkenbaarheid)
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Lean organisatie? We onderzoeken jullie verbeterpunten voor een zelfsturend secretariaat
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met

marjan.muller@secretary.nl Incompany Advies

Marjan Muller
Adviseur Incompany Trainingen
Email: marjan.muller@secretary.nl
Telefoon: 040 - 2 974 947 / Mobiel: 06 - 10 352 606

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Praktisch projectmanagement voor de assistent inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Praktisch projectmanagement voor de assistent start op Start 6 oktober 2022 in La Vie Utrecht & online!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Opleiding Projectmanagement voor de secretaresse op HBO-niveau

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3799,- excl. btw
Datum: Start 6 oktober 2022
Beoordeling (71):
8,2 / 10
Studiepunten: 10
Locatie: La Vie Utrecht & online

Tip: opleidingsadvies

Wil je persoonlijk advies of heb je een vraag? Bel Marjan Muller:

Visit link 040 - 2 974 947 / 06 - 10 352 606

Chat direct met ons

Vergroot je kracht

Krijg een boost van diverse praktische powerlezingen in de Jaarbeurs.
Met € 100,- collegakorting p.p.

Assistant Power Class 2022

Incompany training

Deze training op maat voor jouw team of organisatie? Bel of mail:

Visit link 040 - 2 974 947 / 06 - 10 352 606

Marjan Muller

Lees meer over incompany